Tüm Duyurular

Linkler
UMES-AY WEB SİTESİ
TRH1.2.PYEIS/P-03/628 Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri İle Asansör B...
Proje Genel Bilgileri
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ’nın IV. Bileşeni “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında uygulanan, “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” altında hibe alan, Sözleşme Makamı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanlığı, hibe faydalanıcısının Türk Metal Sendikası, proje ortağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği ve proje iştirakçisinin Buga Otis firması olduğu “Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri ile Asansör Bakım ve Onarımcısı Meslek Elemanı Yetiştirme Projesi – UMES-AY”, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Projenin Süresi: 1 yıl (12 ay) süreyle; 01.03.2016 – 28.02.2017
Sözleşme Makamı: ÇSGB Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Hibe Faydalanıcı: Türk Metal Sendikası
Proje Ortağı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği (ÇSGD)
Proje İştirakçisi: Buga Otis A.Ş.
Duyurular
12 Ocak 2017 Perşembe
24 Haziran 2016 Cuma
7 Eylül 2016 Çarşamba
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca hazırlayan sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.