Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/2070 İstihdam İçin Beceri Engel Tanımıyor Projesi
Proje Genel Bilgileri
T.C. Ordu Üniversitesi tarafından, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession-IPA)’nın “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” kapsamında engelli işsizlerin eğitim faaliyetleri İle istihdamına ve sosyal entegrasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla “İstihdam İçin Beceri Engel Tanımıyor” projesi geliştirilmiştir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı sözleşme makamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı program otoritesi ve operasyon faydalanıcısıdır.

İstihdam İçin Beceri Engel Tanımıyor projesi “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” hibe programı kapsamında Ordu Üniversitesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Özürlüler Derneği Genel Merkezi ortaklığı ile yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 148.787,72 Avro olup, bu tutarın 8.123,32 Avro’luk kısmı Ordu Üniversitesi'nin eş finansman katkısıdır.
Ordu Üniversitesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Özürlüler Derneği Genel Merkezi ortaklığı ile Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje ile 20 çalışabilir engellinin sosyal entegrasyonu ve istihdamına katkıda bulunması ile engellilerin hakları ve sosyal entegrasyonu hususunda Ordu Kamuoyunda farkındalık yaratılması hedeflenmiştir. Projemizde bilindiği üzere 1 Kasım 2016 tarihinde başlamış olup, proje kapsamında henüz kursiyer aday adaylarının belirlenmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda proje ortağımız Ordu Özürlüler Derneği Genel Merkezi tarafından kendilerine kayıtlı üyelerine çağrı yapılmış, çağrı sonucu yapılan başvurular da programdan faydalanacak olan 20 kişiyi belirlemek üzere mülakat yapılmak sureti ile bir ön elemeye tabi tutulmuştur. Yine diğer proje ortağımız Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile kursiyer belirleme çalışmalarımız ayrıca devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında İşkur Ordu İl Müdürlüğü’nden de çok yakın ve samimi destek alınmaktadır.

Ön eleme ve akabinde nihai eleme faaliyetleri sonrasında kursiyer olarak kabul edilecek 20 engelli vatandaşımızın verilecek eğitimler sonucu; El Sanatları Ustası, Satış Görevlisi Mesleğinde sertifika ve nitelik kazanması, yine Girişimcilik eğitimi ile KOSGEB desteklerinden yararlanmaya hak kazanması, Genel Beceri Eğitimi ve rehberlik/danışmanlık hizmetleri ile özgüven kazanmaları sosyal hayata tutunmaları ve iş hayatı ile sosyal entegrasyon sağlamalarına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Proje süresince kursiyerlerimize verilecek eğitimler aşağıdaki şekilde olacaktır;

Genel Beceri, Rehberlik/Danışmanlık faaliyetleri kapsamında,
Kişisel Gelişim,
İş ve Sosyal Hayattta İletişim,
İş Organizasyonu eğitimleri

Mesleki Eğitim faaliyetleri kapsamında;
Ebru,
Filografi,
Elde Türk İşlemeleri Teknikleri
Satış Görevlisi eğitimleri

Kendi İşini Kurabilmelerini sağlamak üzere
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

Uygulanmakta olan projenin;

Genel Hedefi;
Ordu ilinde engelli işsizlerin eğitim faaliyetleri ile istihdamına ve sosyal entegrasyonlarına katkıda bulunmaktır.

Özel Hedefi;
-Ordu ilinde, vasıfsız, tercihen lise ve daha düşük öğrenim düzeyine sahip, engellilerin, Genel Beceri, Rehberlik ve Danışmanlık ile Mesleki Eğitim, faaliyetleri sonucunda istihdam edilebilirliğinin artırılmasına;
-Ordu İşgücü piyasasında engellilere yönelik önyargıların azalmasına;
-Ordu İlinde, engelli hakları hususunda farkındalık oluşturulmasına; katkıda bulunmaktır.
Genel Amacı
A1 – " Ordu İlinde Engelli İşsizlerin Eğitim Faaliyetleri İle İstihdamına ve Sosyal Entegrasyonlarına Katkıda Bulunmak.

Özel Amacı
PA1-"Ordu İlinde, vasıfsız, tercihen lise ve daha düşük öğrenim düzeyine sahip, engellilerin, Genel Beceri, Rehberlik ve Danışmanlık ile Mesleki Eğitim, faaliyetleri sonucunda istihdam edilebilirliğinin artırılmasına;
PA2-“2-Ordu İşgücü piyasasında engelilere yönelik önyargıların azalmasına;
PA3–-Ordu İlinde, engelli hakları hususunda farkındalık oluşturulmasına; katkıda bulunmaktır”

Beklenen Sonuçlar
S1 – " Katılımcıları tespit etmek üzere 100 Engelli İşsize ulaşıldı 1"
S2 – “20 Engelli İşsiz eğitim sonucu El Sanatları Ustası, Satış Görevlisi Mesleğinde sertifika ve nitelik kazandı.Girişimcilik eğitimi ile KOSGEB desteklerine hak kazandı.2"
S3 – “ Katılımcı engelliler, Genel Beceri Eğitimi ve rehberlik/danışmanlık hizmetleri ile özgüven kazandı ve piyasa ile sosyal entegrasyon sağlamalarına katkıda bulunuldu 3”
S4 – “ Dernek bünyesinde Üretim alanı oluşturuldu.4”
S5 – “ Proje ile engelliler kendi namına dernek bünyesinde üretim yapma ve piyasaya pazarlama ile gelir elde etme imkanı ile aile bütçesine ve il ekonomisine katkıda bulunmaları sağlandı.5”
S6 – “ Bilgilendirme toplantıları ve Çalıştay ile Ordu da ilk defa engelli hakları ve sosyal entegrasyonu ile istihdamı hususu tartışılarak kamuoyunda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunuldu.6”
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İstihdam İçin Beceri Engel Tanımıyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ORDU ÜNİVERSİTESİ
makgun@odu.edu.tr Tel:4522334864 Faks: